НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от Вас училище-партньор. В избраните от Вас до четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.

Желаем Ви успех и щастливи дни заедно чрез „Иновации в действие“.

В срок от от 01 септември 2023 г. до 21 октомври 2023 г. всяко училище може да кандидатства по Националната програма „Иновации в действие“ за учебната 2023/2024 година по електронен път на тази електронна платформа:

https://ischools.mon.bg

Приложение:

 НП Иновации в действие.pdf
 Правила за изпълнение на национална програма „Иновации в действие“
 Протоколи и приложения

Училищата, които не са имали достъп до системата, могат да получат паролата си за достъп на следния линк ( като използват официалния e-mail на училището )

 Получаване на парола за нов потребител

Училищата, които имат потребителски акаунти, могат да използват Вход в системата. Ако са забравили паролата си, могат да получат нова парола чрез Забравена паролаДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА СЛЕДВА ДА ИЗВЪРШАТ СЛЕДНОТО:

По Модул 1 и Модул 2 :

В срок от 01 септември 2023 г. до 21 октомври 2023 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа https://ischools.mon.bg

2. Иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации от Списъка на иновативните училища в електронната система на националната програма, сключват договор по образец за сътрудничество с него. Възможен е само един договор за сътрудничество между две иновативни училища.

3. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, избират от електронната платформа иновативно училище, с което да сключат договор. При наличие на повече от едно училище, кандидат за партньорство, иновативното училище сключва договор за сътрудничество с избрано от него училище.

ВАЖНО:

4. Иновативното училище може да партнира само с едно училище, което не е вписано в Списъка на иновативните училища, заявило интерес към съответната иновация в електронната платформа. Изключително важно условие за одобрение на партньорството е двете партниращи иновативни училища да имат сключени договори помежду си, а всяко от тях да има договор с по още едно неиновативно училище, за да се формира група от четири училища, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна.

5. Плануват се по две мобилности, домакини на които са всяко от двете иновативни училища. На всяка мобилност участват едновременно четирите училища от групата. Програмата за всяка конкретна мобилност се определя от иновативното училище, което е домакин на конкретната среща след обсъждане с партньорите.

6. Процедурата за избор на партньорство и сключване на договори между иновативни и неиновативни училища спира след като бъдат достигнати посочени индикативни стойности от 300 иновативни и 300 неиновативни училища в електронната платформа на Националната програма „Иновации в действие“, независимо от крайния срок 21.10.2023., който е обявен в Правилата.

7. Училищата, които желаят да бъдат домакин на регионален форум следва предварително да го съгласуват с РУО като посочат своя потенциал и опит за участие и организиране на подобни форуми, свързани с иновациите. След съгласуване с РУО посочват своето желание в електронната платформа. Темите на регионалните форуми се определят съвместно с РУО. Съответното регионално управление по образованието изготвя програмата, организацията и координацията на участниците и дейностите за провеждането на форума.

8. До 15 декември 2023 г. иновативните училища определят програмата за мобилността и сключват анекси към договора за обмен на иновации. Всяко иновативно училище попълва в електронната платформа анекс към договора за своето домакинство от името на четирите участващи в мобилността училища (иновативното училище, което е домакин на конкретната среща, неиновативното училище, с което е сключило договор, второто иновативно училище, в случая гостуващо, с което има договор и неговото неиновативно училище), в който се посочват конкретните дати на домакинство и съгласуваната програма.

За информация за Националната програма „Иновации в действие“:

Борис Шейнин, началник на отдел „Училищна мрежа в страната“, ОБГУМ в МОН,
имейл: [email protected]

Илияна Славова, главен експерт в дирекция ОБГУМ в МОН,
имейл: [email protected], тел. 02 9217 636,

Дарина Панайотова, държавен експерт в дирекция ОБГУМ в МОН,
имейл: [email protected], тел. 02 9217 769,

Ваня Карабашева – главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция ОБГУМ в МОН,
имейл: [email protected], тел. 02 9217 431

Евгения Пушникова, главен експерт в дирекция ОБГУМ в МОН,
имейл: [email protected], тел. 02 9217 579

Елена Таскова - държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“ в дирекция ОБГУМ,
имейл: [email protected], тел. 02 9217 547