НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“


Уважаеми госпожи и господа,

Кандидатстването по Националната програма „Иновации в действие“ ще започне от 10 октомври 2020 година и ще се извършва по електронен път на тази електронна платформа :

https://ischools.mon.bg

 Приложение - НП Иновации в действие.pdf


Вие сте на официалната страница на Националната програма „Иновации в действие“.

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано от Вас училище-партньор от цялата страна.

В избраните от Вас три дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

Желаем Ви успех и щастливи дни заедно чрез „Иновации в действие“.

 Национална програма „Иновации в действие“


ЗА ПРОГРАМАТА

Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

Очакваме като допълнителен ефект и добавена стойност на иновативните елементи повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.