Често задавани въпроси

 ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ:  09 Декември, 2020

Възможно ли е дейностите по Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ и тези по Модул 2: „Форуми за иновации в образованието“ да се реализират в последователни дни?

Препоръчително е дейностите по Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ и тези по Модул 2: „Форуми за иновации в образованието“ да се реализират в последователни дни. За командировъчните разходи за транспорт, не следва да бъдат издавани отделни командировъчни заповеди за всеки модул по отделно. В една командировъчна заповед, едно лице ще бъде командировано за периода на дните за провеждане на мобилност за споделяне на иновацията и дните за провеждане на форума.

Задачата ще бъде за участие в мобилност и форум за иновации.